Đường Túi

Cty Đường Biên Hòa chuyên cung cấp các loại đường đóng gói nhỏ: Đường túi Tinh luyện 1kg, Đưuờng túi Tinh luyện 500g, Đường túi Biên Hòa Pure 1kg, đường phèn Pro Biên Hòa, đường que, đường nâu, đường làm bánh, Đường phèn hạt 500g, Đường phèn bột 500g,...